Skip to main content

Srbija ostvarila veliki napredak u borbi protiv sive ekonomije

Nemačka je zajedno sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) bila organizator četvrte nacionalne konferencije Vlade i privrede „Izlaz iz sive ekonomije“ koja je održana 22. maja 2019. godine u Beogradu, u Palati Srbija. Konferenciju su otvorili predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić i Ambasador SR Nemačke u Srbiji Nj. E. Tomas Šib. Cilj ovog događaja je bila prezentacija revidiranog i u aprilu usvojenog Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije sa akcionim planom za implementaciju u periodu 2019 – 2020.

Ključne mere predstavio je ministar finansija Siniša Mali koji je ujedno i predsednik Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije, zajedno sa drugim visokorangiranim članovima. Sprovođenje mera i aktivnosti Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije usmerenih na uspostavljanje efikasnijeg nadzora nad tokovima sive ekonomije, unapređenje fiskalnog sistema, smanjenje administrativnog i parafiskalnog opterećenja privrede i jačanje poreske kulture, doprinelo je boljoj naplati poreza i unapređenju fer konkurencije u Srbiji. U 2018. godini zabeležen  je suficit budžeta od 32,2 milijarde dinara zahvaljujući boljoj naplati prihoda, i to za 89,7 milijardi dinara. Registrovana zaposlenost je povećana za 3,3%, naplata poreza na dohodak i doprinosa je premašila plan. Prihodi od PDV-a veći su za 11,4% u bruto iznosu.

Premijerka Ana Brnabić istakla je da suzbijanje sive ekonomije ostaje u vrhu prioriteta Vlade. Nj.E. Tomas Šib pohvalio je napore Vlade, istakavši da Srbija kroz strategije i aktivnosti usmerene na suzbijanje sive ekonomije istovremeno unapređuje i vladavinu prava, što je ključni cilj u procesu pristupanja Evropskoj uniji, koji Nemačka podržava.

Projekat nemačke razvojne saradnje „Reforma javnih finansija – finansiranje Agende 2030“, koji sprovodi GIZ, podržava Vladu Republike Srbije i NALED u implementaciji Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije u Srbiji. Projekat takođe pruža podršku u sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama, kao i implementaciji Programa transformacije Poreske uprave.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.