Skip to main content

Razumevanje potreba osetljivih društvenih grupa i kreiranje usluga socijalne zaštite u skladu sa tim potrebama, jedan je od važnih koraka ka jačanju pozicije ne samo osetljivih grupa, već i društva u celini, zajednički je zaključeno na svečanom potpiivanju protokola o saradnji sa 15 lokalnih samouprava.

Skup je održan 22. maja 2019. godine, u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalana pitanja i Projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje “Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”, koji sprovodi GIZ. U toku tri godine trajanja projekta, Nemačka razvojna saradnja pružaće tehničku podršku 15 gradova i opština, u uskoj saradnji sa pružaocima usluga socijalne zaštite iz vladinog i nevladinog sektora. Paralelno će se odvijati saradnja i na nacionalnom nivou, sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalana pitanja kao glavnim partnerom, ali i Zavodima za socijalnu zaštitu, Komorom socijalne zaštite, Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti i mnogim drugim partnerima. Tom prilikom podržaće se sprovođenje predstojećih zakonskih i strateških izmena u oblasti socijalne zaštite.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijala pitanja Zoran Đorđević istakao je da resorno Ministarstvo vodi odgovornu socijalnu politiku koja se reflektuje na naše građane, kao i da posebnu pažnju pruža društveno osetljivim grupama kako bi se unapredili uslovi u kojima žive.
„Izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti i izrada Zakona o socijalnim kartama daće jedan dodatni iskorak unapred, kada je u pitanju briga o osetljivim grupama, ali dok se to ne dogodi, podrška Nemačke razvojne saradnje, koju spovodi GIZ, a koja postoji u mnogim projektima, a ne samo u ovom, od velike je važnosti za sve građane“, rekao je ministar ističući da je dosadašnja saradnja sa ovom organizacijom uvek bila pozitivna.

Vođa projekta Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe Aleksandra Hilbig je ukazala je na važnost saradnje među opštinama i gradovima, razmene iskustava i primera dobra prakse i naglasila da će se podrška svakoj opštni orijentisati na kokretne potrebe uz naglasak na osnaživanju osteljivih grupa.

Zamenica ambasadora Savezne Republike Nemačke, Dorotea Gizelman izjavila je da Nemačka ostaje posvećena podršci Srbije na njenom putu ka Evropskoj uniji i dodala da razvoj dobre uprave – efikasnih i transparentnih javnih usluga – predstavljaju važne reforme na evropskom putu Srbije.

Projekat ima za cilj unapređenje usluga socijalne zaštite koje odgovaraju na potrebe osetljivih grupa (osoba sa invaliditetom, dece, starih, žena, žrtava nasilja, Roma, migranata i drugih). Po potpisivanju Protokola o saradnji, opštine će dobiti podršku kroz mere koje su prilagođene njihovim potrebama, a koje će biti izrađene u bliskoj saradnji sa opštinskim timovima.
Protokol o saradnji potpisali su predstavnici iz Loznice, Plandišta, Užica, Rume, Sremske Mitrovice, Pećinaca, Krupnja, Sjenice, Kosjerića, Arilja, Mionice, Šida, Prijepolja, Lajkovca i Priboja. Potpisivanju su prisustvovali i predstavnici Valjeva, Pančeva, Šabaca i Vršca kao primeri dobre prakse u obasti socijalne zaštite.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.