Skip to main content

Događaj održan 4. marta u Dorćol Placu u Beogradu ozvaničio je pokretanje opštedruštvene platforme za dijalog u Srbiji kako bi se omogućila široka diskusija među relevantnim nedržavnim akterima, uključujući civilno društvo, korporativni sektor, akademsku i istraživačku zajednicu, medije i građane, o razvojnim prioritetima Srbije, a u kontekstu Agende 2030 za održivi razvoj.

Platforma „Ciljevi održivog razvoja za sve” podržana je od strane vlada Svajcarske i Nemačke, a realizuje je nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ, u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030”. Platformom neposredno koordiniše šest istaknutih organizacija civilnog društva iz Srbije odabranih prošle godine kroz otvoren i konkurentan proces selekcije.

Događaj se simbolički održao u Dorćol Platzu, u prostoru urbanog i industrijskog izgleda smeštenog u hangar jedne od nekadašnjih firmi u državnom vlasništvu i stvorenog kako bi se sačuvao duh industrijskog nasleđa gradskog jezgra Beograda. Prostor služi kao tačka susreta različitih kultura, inspirišući inovativnost i kreativnost izrastajuće alternativne kulturne scene, ali i postavljajući pitanja i nudeći odgovore na različite teme iz oblasti umetnosti, kulture, politike i društvenog života uopšte.

Oko 150 učesnika i učesnica, predstavnika civilnog društva, državnih institucija, UN agencija, međunarodnih organizacija, korporativnog sektora, akademske zajednice i mladih, ispunilo je prostor kako bi saznali više o kompleksnim razvojnim temama i izazovima, kao i o modelima za aktivno angažovanje. Kako bi se izbegao tradicionalni predavački stil događaja, odlučeno je da se na bini okupe pažljivo odabrani panelisti koji bi davali odgovore na po jedno odabrano pitanje, a koji bi kasnije tokom sesije odgovarali na pitanja iz publike prikupljene uz pomoć jedne od interaktivnih on-line aplikacija Ovaj format se pokazao kao veoma uspešan, podstičući diskusiju i omogućavajuci da publika dobije mnoštvo odgovora na ista pitanja.

Događaj je zvanično otvorio g-din Gerhard Sippel, direktor GIZ Srbija, pozdravivši prisutne i podvlačeći značaj pojma održivosti i Agende 2030 unutar GIZ-ovog pristupa razvojnoj saradnju.

Gerhard Sippel, direktor GIZ Srbija, drži pozdravni govor na događaju

Ambasador Savezne Republike Nemačke u Srbiji, NJ.E. Thomas Schieb, naglasio je da ciljevi održivog razvoja sadržani u Agendi 2030  imaju širok ekonomski, društveni i politički značaj i tiču se ne samo donosioca odluka nego i svih važnih društvenih aktera, kako globalno, tako i u Srbiji.

„Iako se mogu činiti pomalo apstraktnim, ovi ciljevi se tiču promene našeg načina života i kao takvi mogu da se ostvare samo ukoliko ih građani razumeju, prihvate i uključe se u njihovu primenu. Upravo je cilj platforme da inicira tu široku opštedruštvenu diskusiju  među predstavnicima i predstavnicama nacionalnih i lokalnih  institucija, civilnog društva i drugih nedržavnih aktera i da na taj način približi ove važne teme građanima,” podvukao je ambasador i nastavio sa primerima praktične primene ciljeva održivog razvoja u saradnji sa građanima.

„Tranzicija od fosilnih goriva ka zelenoj energiji, koja je jedan od prioriteta za Nemačku, jeste na prvom mestu ekološko pitanje, ali je takođe i pitanje iz sfere ekonomije i politike, što znači da ovaj cilj teško može da se ostvari bez podrške građana. Zbog ove teme morali smo da oformimo brojne komitete, odbore i platforme u nastojanjima da čitav proces približimo građanima. Lansirajući ovu platformu, želimo da podelimo svoje iskustvo sa Srbijom”, dodao je ambasador i ukazao na usku povezanost ciljeva iz Agende 2030 sa vrednostima i principima Evropske unije, naznačavajući da primena agende doprinosi pristupanju Srbije Uniji.

Ambasador Švajcarske Konfederacije u Srbiji, NJ.E. Philippe Guex naglasio je da iskustvo Švajcarske pokazuje da primena ciljeva održivog razvoja ima više šansi za uspeh kada je deo šire inicijative koja za isti sto postavlja nacionalne i lokalne donosioce odluka, civilno društvo, poslovni sector, akademsku zajednicu i građane. „Verujemo da će kroz platfomu koju danas pokrećemo svi relevantni nedržavni akteri imati mogućnost da uzmu učešće u dijalogu sa donosiocima odluka i ostvare uticaj na proces formulisanja politika koje su u saglasju sa ciljevima održivog razvoja”, istakao je g-din Guex.

Predstavnici partnerskih organizacija civilnog društva na platformi za opštedruštveni dijalog: s leva na desno: Sonja Licht,. Natasa Vučković, Miodrag Bjeletić, Ana Koeshall, Goran Radisavljević i Kori Udovički

Predstavnica Kabineta ministarke bez porfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku, nadležne za primenu Agenda 2030 u Srbiji, Tina Aničić, podvukla je da je jedan od najvećih izazova u procesu primene Agende 2030 nedovoljna svest o pojmu održivog razvoja, naročito na lokalnom nivou. „Zbog toga naš je prioritet da podižemo vidljivost Agende 2030  na svakodnevnoj osnovi, kako na globalnom, tako i na nacionalnim nivoima”, naglasila je ona.

Stalna predstavnica UN u Srbiji Francoise Jacob izrazila je veliko zadovoljstvo da vidi toliko veliki broj važnih aktera okupljenih na događaju i naglasila je da ciljevi održivog razvoja mogu da se ostvare jedino ako svako razume i prisvoji pojam održivosti.

Predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva, koje koordinišu radom platforme: Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa Fondacijom centar za demokratiju (FCD), Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) u partnerstvu sa Timočkim omladinskim centrom (TOC) i Beogradska otvorena škola (BOŠ) u partnerstvu sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) podelili su svoja gledišta na različite dimenzije održivosti i razvojne prioritete Srbije, dok je predstavnik GIZ-a Urs Buercky objasnio ključne  funkcije i karakteristike platforme i ukazao na očekivane rezultate tokom prve godine realizacije.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.