Skip to main content
  1. Podrška u procesu tugovanja se pruža svim članovima porodice na isti način             DA/NE
  2. Deci samo profesionalci moraju da saopšte istinu                                                              DA/NE
  3. Socijalni radnik je deo osnovnog sistema palijativnog zbrinjavanja                               DA/NE
  4. Shvatanje porodice kao sistema pomaže u razumevanju ponašanju njenih članova   DA/NE

U mini kvizu ste mogi da proverite svoja znanja o zbrinjavanju teško obolelih osoba. Ova vrsta nege se zove palijativno zbrinjavanje i ono se nalazi u ranoj fazi razvoja u Srbiji. U cilju boljeg upoznavanja sa ovom temom organizuju se regionalne obuke za radnike i radnice u socijalnoj zaštiti. Sremska Mitrovica je bila domaćin dvodnevne obuke koju je sproveo Centar za palijativno zbrinjavanje Belhospice 30. i 31. januara 2020. godine, a u kojoj su učestvovali stručni radnici i radnice iz Šida, Lajkovca, Mionice, Ruma i Pančeva.

Palijativna nega je namenjena pacijentima suočenim s bolestima koje ograničavaju život, uključujući rak, srčane bolesti, neurološka oboljenja, demenciju, AIDS, kao i deci sa invaliditetom, starijim osobama i članovima njihovih porodica. Statistički podaci, prema kojima u Srbiji godišnje od raka umre 20 hiljada pacijenata, a dijagnozu ove bolesti dobije oko 30 hiljada ljudi, jasno ukazuju na potrebu za razumevanjem  i osnaživanjem palijativnog zbrinjavanja. “Smatra se da se na jedan evro potrošen na palijativno zbrinjavanje, budžetu vraća tri puta više“, ističe Mijodrag Bogićević, socijalni radnik iz Belhospice centra.

Palijativna nega nije samo medicinsko zbrinjavanje, ona je i psihička, društvena i duhovna podrška koja u trenucima bolesti često nedostaje, a time deo sveoubhvatne socijalne zaštite. Ona se odnosi ne samo na bolesnike već i na njihove porodice, koje se često suočavaju sa novim odgovornostima. Međutim, jedan od najvažnijih ciljeva obuka je smanjenje predrasuda i stida koji često idu uz bolest, što će ohrabriti ljude da se obrate za ovu vrstu podrške, a stručne radnike obučiti da pruže podršku na najbolji mogući način.

Organizaciju obuka podržava projekat Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe, koji sprovodi GIZ i najavljuje sledeću obuku 10. i 11. februara u Banji Koviljači.

(odgovori na pitanja: 1.NE, 2. NE, 3.DA, 4.DA)

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.