Skip to main content

Beograd, 27. decembar 2018 – Romska manjina je mlada populacija i predstavlja snažan ljudski potencijal za ekonomski razvoj Srbije, poruka je okruglog stola „Dobre prakse u zapošljavanju Roma i Romkinja“, održanog 27. decembra u okviru Festivala romske kulture i aktivizma (FRKA) u organizaciji Romskog kulturnog centra. Festival je održan u saradnji sa Koordinacionim telom za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016-2025. i uz podršku Nemačke razvojne saradnje, koju sprovodi GIZ.

U Srbiji se beleži konstantan napredak u obrazovanju Roma. Veliki izazov koji stoji pred nadležnima je kako povećati zapošljavanje pripadnika te nacionalne zajednice“, izjavio je dr Nenad Ivanišević, specijalni savetnik potpredsednice Vlade Srbije Zorane Mihajlović. On je naglasio da će nadležno ministarstvo, u dogovoru sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ), predložiti mere za povećanje stope zapošljavanja Roma.

Tokom prvih deset meseci 2018. godine, u mere aktivne politike zapošljavanja uključeno Je 4.907 nezaposlenih Roma i Romkinja sa evidencije NSZ. Zaključno sa septembrom, NSZ je kroz dodelu subvencije za samozapošljavanje podržala 134 Roma u pokretanju sopstvenog posla.

Šefica privrednog odeljenja nemačke ambasade u Beogradu, Katrin Čiganovski je izjavila da je Nemačka razvojna saradnja nedavno pokrenula projekat „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa“, koji sprovodi GIZ sa ciljem da podrži implementaciju nacionalne Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, razvoj pozitivnih stavova prema Romima, poboljšanje njihovih životnih uslova i mogućnosti za zapošljavanje. Ona je dodala da je zapošljavanje ujedno i najefikasniji instrument za osnaživanje romske manjine.

Nakon panela, u okviru muzičkog dela Festivala, pred punom salom Doma omladine nastupila je grupa Kal, kao i sastav Gipsy Rhapsody, kom su se u nekoliko numera pridružili pevači Željko Vasić, Tanja Banjanin i Ivan Kurtić.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.