Skip to main content

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u okviru progra „Inicijativa za inkluziju 3“, raspisali su konkurs za izbor 10 lokalnih samouprava koji će dobiti podršku za realizaciju projekata u cilju sprovođenja inovativnih i održivih rešenja za zapošljavanje teže zapošljivih grupa stanovništva. Ukupan iznos koji je na raspolaganju u okviru Poziva za prikupljanje koncepata projekata je 1.000.000 evra, a maksimalni iznos grantova za pojedinačne projekte iznosi 100.000 evra.

Zvanična prezentacija Poziva održana je onlajn, a ovom prilikom istaknuto je da projekat treba da doprinese podizanju osetljivosti lokalnih zajednica na potrebe i probleme sa kojima se suočavaju navedene kategorije nezaposlenih.

Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO je izjavio da su kroz različite aktivnosti stvoreni uslovi za zapošljavanje više od 500 povratnika iz zemalja EU – tražilaca azila, Roma i drugih marginalizovanih društvenih grupa.

„Sprovedeni projekti i aktivnosti su realizovani u okviru različitih oblasti kao što su: održiva poljoprivreda i seoski turizam, samozapošljavanje, podrška razvoju socijalnog preduzetništva, uspostavljanje usluge “Pomoć u kući”, uspostavljanje reciklažnih dvorišta i nabavka prateće opreme za primarnu selekciju otpada, obuka i zapošljavanje u oblasti tekstilne i prerađivačke industrije. Zbog postignutih dobrih rezultata, sprovođenje Inicijative za inkluziju treća faza, se nastavlja u okviru programa Inkluzija Roma i ostalih marginalizovanih grupa u Srbiji, uprkos izazovima izazvanim pandemijom KOVID-a 19“, rekao je Staničić.

Kristijan Šiling, šef Odseka za međunarodnu saradnju Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu prilikom predstavljanja javnog poziva istakao je:

„Program Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa ima visok nivo političke pažnje i zato je jedan od naših ključnih prioriteta za razvojnu saradnju. Na osnovu iskustva stečenog sprovođenjem prve dve faze Inicijative za inkluziju, sigurni smo da ćemo ponovo dobiti veoma dobre predloge od lokalnih samouprava. Posebno cenimo napore lokalnih zajednica da budu proaktivne u socijalnoj inkluziji i da pored mera unapređenja zapošljavanja predlože i mere koje će doprineti antidiskriminaciji, većem učešću i boljem razumevanju predstavnika lokalnih institucija i poslodavca iz malih i srednjih preduzeća potreba korisnika projekta. Ova saradnja je fundamentalna za uspeh projekta, jer samo zajedno možemo da se suočimo sa velikim izazovima u budućnosti.“

Zoran Antić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja se zahvalio Nemačkoj razvoj saradnji na prilici da imamo kontinuitet u radu uz nastavak projektnih aktivnosti.

„Svrha ovog projekta je u potpunosti u skladu sa strateškim ciljevima Ministarstva, ali se mora reći da je reč o zajedničkim naporima svih činilaca i zainteresovanih strana na svim nivoima. Nacionalna politika zapošljavanja je zasnovana na prilici za dostojanstven rad za sve, pod jednakim uslovima i utemeljena je u Strategiji ministarstva za naredni period. Posebnu pažnju i fokus imamo ka zapošljavanju teže zapošljivih kategorija stanovništva“, izjavio je Antić.

Predlozi projekata podneti u sklopu ovog poziva moraju biti usklađeni sa nacionalnim i lokalnim strateškim dokumentima, a namenjeni su stvaranju novih mogućnosti za zapošljavanje povratnika iz zemalja EU – tražilaca azila, Roma i drugih marginalizovanih društvenih grupa. Poziv za podnošenje predloga projekata zvanično je objavljen 13. aprila, na sajtu SKGO (www.skgo.org), a trajaće do 05. maja.

U prvoj fazi projekta „Inicijative za inkluziju“ pružena je podrška projektnim timovima u sedam gradova i opština (Požarevac, Arilje, Sokobanja, Kučevo, Novi Pazar, Bečej i Mladenovac), a u drugoj fazi podržano je devet gradova i opština (Valjevo, Požarevac, Sombor, Vršac, Bač, Apatin, Kraljevo, Raška i Novi Pazar).

Projekat „Inicijativa za inkluziju 3“ sprovodi SKGO, a deo je šireg programa Nemačke razvojne saradnje “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji sprovodi GIZ, u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Foto rights/foto prava: SKGO

Foto rights/foto prava: SKGO

Foto rights/foto prava: SKGO

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.