Skip to main content

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije pozvalo je širok spektar državnih i nedržavnih aktera da učestvuju u prvom tematskom dijalogu o Agendi 2030 pod nazivom „Ciljevi održivog razvoja – Srbija 2030“. Hibridni događaj, koji je kombinovao onlajn i lično učešče, održan je 10. maja 2021. godine uz podršku Nemačke i Švajcarske razvojne saradnje koju sprovodi GIZ u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. U dijalog se uključilo oko 100 učesnika i učesnica, među kojima ministarka Gordana Čomić, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, prof. dr Slavica Đukic Dejanovic u svojstvu posebne savetnice predsednice Vlade za sprovođenje Agende 2030, kao i visoki predstavnici UN, Ambasada Nemačke i Švajcarske i akademske zajednice.

Obraćanja ključnih govornika, nakon kojih su usledile prezentacije Republičkog sekretarijata za javne politike, Republičkog zavoda za statistiku Srbije i Platforme „Održivi razvoj za sve“, postavila su osnov za živu diskusiju među zainteresovanim akterima iz različitih sektora i sa različitih nivoa države i društva o Agendi 2030 i prioritetima za Srbiju, za razmatranje budućih koraka u postizanju veće koherentnosti politika i uspostavljanje optimalnih mehanizama za koordinaciju, upravljanje, obezbeđivanje sprovođenja i praćenja primene ciljeva održivog razvoja. Proces izrade krovne razvojne strategije za Srbiju ocenjen je kao prilika za usklađivanje različitih reformskih agendi – uključujući proces EU integracija, Zeleni dogovor za Zapadni Balkan i Agendu 2030, sa lokalnim potrebama i prioritetima. Sve strane su u toku konferencije naglasile značaj inkluzivnog i participativnog pristupa zasnovanog na evidencijama i podacima.

Dalji način postupanja, koji je formulisan u okviru dijaloga, jeste formiranje Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende 2030 sa odgovarajućim podgrupama u skladu sa tematskim stubovima: ekonomskom, društvenom i ekološkom, izrada novog Dobrovoljnog nacionalnog izveštaj za Srbiju koji će biti predstavljen UN 2022. godine, kao i uspostavljanje proširenog dijaloga, kako bi se čuo svačiji glas i dogovorila zajednička vizija srpskog puta ka održivom razvoju. Ovaj dijalog je prvi u nizu događaja planiranih u cilju nastavka diskusije o razvojnim prioritetima i razmeni iskustava i saznanja o tome kako Srbija može na najefektivnij način da se izbori sa razvojnim izazovima, imajući u vidu, između ostalog, posledice pandemije COVID-19, i da postigne ciljeve koji proizilaze iz različitih regionalnih i međunarodnih obaveza, vodeći računa o tome da niko ne bude izostavljen.

Video snimak konferencije dostupan je na YouTube kanalu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije.

 

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.