Skip to main content

Sa zadovoljstvom najavljujemo uspešan završetak dvodnevnog programa obuke trenera pod nazivom „Sprečavanje i upravljanje investicionim sporovima ISDS-a na Zapadnom Balkanu“. Ovaj program je organizovan zajedno sa @Regionalnom školom za javnu upravu (ReSPA), a održan je 13. i 14. septembra 2023. godine u njihovim prostorijama u Danilovgradu, Crna Gora.

Ova obuka predstavlja prekretnicu u jačanju pravnog okvira i institucionalnih kapaciteta za efikasno sprečavanje i upravljanje sporovima protiv ISDS-a i zasniva se na Standardizovanom programu obuke o priručniku o investicionim sporovima, sveobuhvatnom vodiču koji je pažljivo osmišljen da opremi partnerske institucije na #zapadnom Balkanu znanjem i alatima neophodnim za prevenciju i efikasno upravljanje slučajevima #ISDS.

Tokom proteklih godina, Vlada Nemačke aktivno je podržavala partnerske institucije u učešću u tekućem međunarodnom diskursu o reformi ISDS-a i razmeni najboljih praksi u domenu ISDS-a. Nepokolebljiva posvećenost naših partnerskih institucija, zajedno sa neprocenjivom stručnošću koju pružaju vodeći praktičari i akademici, omogućili su nam da razvijemo opipljive instrumente prilagođene korisniku. Ovi resursi uključuju Regionalno mapiranje ISDS struktura na Zapadnom Balkanu, mape puta za komunikaciju između investitora i države za svaku zemlju, Smernice za ISDS strategiju posredovanja, ISDS model klauzule, ISDS leksikon i, konačno, Standardizovani program obuke o investicijama.

Program i priručnik su strukturirani oko dva ključna aspekta ISDS-a: Ugovore o ulaganju i materijalne odredbe, i arbitražu investitor-država, pokrivajući sve od pokretanja arbitraže do izvršenja odluka. Učesnici su imali priliku da igraju aktivnu ulogu u angažovanim sesijama koje su vodili renomirani stručnjaci, dr Majkl Vajbel i gospodin Ilija Mitrev Penušliski. ToT je takođe sadržao praktične vežbe unutar grupa, simulirajući scenarije iz stvarnog života koji obuhvataju odredbe ugovora i ISDS arbitražu.

Ovaj regionalni događaj će biti praćen nacionalnim obukama, kako bi se nastavilo podizanje institucionalnog znanja u regionu i olakšale diskusije o politikama za prevenciju i upravljanje ISDS sporovima.

Podstičemo vas da pratite novosti o našim predstojećim aktivnostima u oblasti ISDS-a na Zapadnom Balkanu.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.