Okvir kompetencija je početkom 2019. godine postao deo uređenja sistema državnih službenika. Njime se definiše koja znanja, veštine i osobine državni službenici treba da poseduju kako bi obavljali posao na delotvoran način.