Skip to main content

Centri za socijalni rad u 10 gradova i opština dobili su nove veb-stranice koje će olakšati komunikaciju sa korisnicima socijalne zaštite. Pored toga što olakšavaju komunikaciju, nove veb-stranice sadrže i pregled aktuelnih događaja, najčešća pitanja o socijalnoj pomoći i opis prava i usluga socijalne zaštite. Posebna novina je poboljšana pristupačnost, jer će veb-stranice od sada biti dostupne i slabovidim osobama.

„Veb-stranica savremenog dizajna pruža mogućnost građanima da se informišu, ali i da podnesu zahteve za ostvarivanje različitih prava i usluga iz domena socijalne zaštite, istovremeno smanjujući rizik od širenja epidemije. Posebno ističem da će ova podrška Centru najviše značiti osobama sa invaliditetom i drugim osetljivim društvenim grupama, koje su u vremenu društvene krize najviše pogođene posledicama epidemije“, izjavila je Danijela Selenić, v.d. direktor Centra za socijalni rad u Šapcu. Pored Šapca, nove  veb-stranice su izrađene i za centre za socijalni rad u Kosjeriću, Šidu, Plandištu, Krupnju, Pećincima, Prijepolju, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Ljigu, Lajkovcu i Mionici.

„Posebno sam zahvalna zaposlenima u centrima za socijalni rad, jer se saradnja na izradi veb-stranica odvijala bez prekida i tokom zahtevnog perioda globalne pandemije. Kao rezultat imamo 10 novih veb-stranica, za koje verujemo da će biti tačka susreta pružaoca i korisnika usluga socijalne zaštite“, rekla je Iva Vučićević iz GIZ-a.

Podrška centrima za socijalni rad obezbeđena je u okviru projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“, koji sprovodi GIZ.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.