Skip to main content

U cilju što efikasnijeg pružanja pomoći u oblasti povratka i reintegracije, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) je objavio dopunjeni Katalog raspoložive podrške namenjene povratnicima u Srbiju. Najsveobuhvatniji dokument sa svim tipovima podrške za novi početak, kao i programima za unapređenje kvalifikacija za zapošljavanje i samozapošljavanje (preduzetništvo), sadrži i pregled svih organizacija koje se bave temom povratka i reintegracije, kao i direktne kontakte osoba koje su povratnicima na raspolaganju u tim organizacijama.

„Nastavljamo da budemo pouzdan oslonac svim našim državljanima koji se vraćaju u Srbiju, kako iz Nemačke, tako i iz trećih zemalja, i pomažemo im da se ponovo integrišu u društvo i da što lakše prođu kroz sve procese, kao i da iskoriste brojne programe pomoći. Uz ažuriran pregled ponuđenih obuka i treninga za unapređenje kvalifikacija za neka od najtraženijih zanimanja na tržištu rada u Srbiji, u Katalogu su predstavljene i usluge svih institucija potrebne za uspešnu socio-ekonomsku reintegraciju povratnika, ali i lokalnog stanovništva. Niko od njih nije sam na tom putu, već mogu da računaju na koordinisanu podršku radi ostvarenja pripadajućih prava na lična dokumenta, zdravstveno osiguranje, zatim psihosocijalnu pomoć, pomoć u stambenom zbrinjavanju i traženju posla. Podrška u slučaju povratnika iz Nemačke započinje još pre povratka. Ovim putem ih još jednom pozivamo da se jave u DIMAK (Nemački informativni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru), kako bi dobili stručnu pomoć naših savetnika i podršku u skladu sa njihovim potrebama”, izjavila je Svjetlana Đokić, nacionalna koordinatorka programa „Migracije za razvoj”.

Katalog je dostupan u štampanoj i elektronskoj formi, kao i putem mobilne aplikacije, a takođe je na raspolaganju institucijama i organizacijama koje direktno rade sa povratnicima. Važno je naglasiti da svi korisnici usluga DIMAK centra, bez obzira na mesto stanovanja, imaju jednake šanse kada je reč o brojnim programima pomoći.

Кao jedini dokument te vrste u zemlji, Katalog je nastao kao rezultat rada DIMAK-a, koji je osnovan 2016. godine i predstavlja prvu stanicu podrške za sve povratnike.

Globalni program „Migracije za razvoj“ (PME) deo je šire inicijative „Povratak u nove šanse”, koji finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovodi GIZ. Cilj Programa je unapređenje mogućnosti za ekonomsku i socijalnu integraciju povratnika i lokalnog stanovništva u Srbiji, a sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Komesarijatom za izbeglice i migracije.

Za više informacija o uslugama i programu, posetite FB stranicu https://www.facebook.com/DIMAKSrbija/ , veb-sajt https://www.startfinder.de/sr ili preuzmite aplikaciju sa linka RE:INTEGRATE Serbia – Apps on Google Play.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.