Skip to main content

Unapređeni Portal preduzetništva, od nedavno je dostupan privrednicima u Srbiji, putem koga se lako i brzo mogu informisati o dostupnim programima podrške, važnim vestima i načinima za umrežavanje, dok informacije o startap ekosistemu mogu dobiti na adresi Startap portal.

Izradu ovih platformi omogućilo je Nemačko savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) kroz Nemačko-srpsku inicijativu za održivi rast i zapošljavanje, u saradnji sa Ministarstvom privrede i Kabinetom predsednice Vlade uz podršku domaćih i inostranih partnera.

Portal predzetništva predstavlja vodič koji će mikro, malim i srednjim preduzećima pomoći da dođu do finansijskih sredstava, obuke, mentorske podrške i savetodavnih usluga za unapređenje poslovanja, podršku izvozu i novom zapošljavanju. Ova sveobuhvatna baza informacija uključuje i interaktivnu sekciju Mali biznis informator, koja pruža odgovore na najvažnija pitanja u oblasti pravnog okvira poslovanja (porezi, takse, elektronsko poslovanje, zapošljavanje radnika i sl.). Registracija omogućava korisnicima pristup raznim edukativnim materijalima, kao i mogućnost da postave pitanje ili daju predlog za lakše poslovanje.

„Umesto da ih traže na pojedinačnim sajtovima nadležnih ministarstva i agencija, preduzetnici sada imaju na jednoj adresi sve važne informacije. Osnovni deo portala čini baza programa podrške koju lako mogu pretražiti u zavisnosti od faze razvoja, dok na interaktivnoj mapi lako mogu pronaći njima najbliže organizacije podrške. Predstavljeno je 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, četiri naučno-tehnološka parka i veliki broj poslovnih inkubatora i startap centara,“ rekla je Katarina Obradović Jovanović, pomoćnica ministra u Ministarstvu privrede.

 

Sa idejom da osnaži postojeće i ohrabri nove startap preduzetnike razvijen je Startap portal, s obzirom na drugačije potrebe ove zajednice u odnosu na mala i srednja preduzeća.

Ovaj portal predstavlja centralno mesto povezivanja, informisanja i edukacije startapa u svim fazama razvoja, daje pregled aktuelnih programa finansiranja i organizacija podrške, od habova do naučno-tehnoloških parkova. Takođe obuhvata bogatu bazu znanja koja pruža odgovore na mnoga administrativna pitanja od važnosti za osnivanje, vođenje i investiranje u startape.

„Staratap portal smo razvili zajedno sa timom ljudi iz Inicijative Digitalna Srbija na osnovu informacija koje smo dobili od samih predstavnika startap zajednice. Sada na jednom mestu mogu da pronađu konkretna objašnjenja, ključne korake i rešenja za najveće izazove s kojima se susreću. Takođe smo sa timom pravnika analizirali sve važne procedure i pojednostavljenim rečnikom ih objasnili na portalu,“ istakla je Tamara Ilić, koordinatorka Nemačko-srpske inicijative za održivi rast i zapošljavanje.

Oba portala će se dalje razvijati i unapređivati sa ciljem da kao efikasan info-centar za privredu doprinesu razvoju preduzetništva i jačanju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.