Skip to main content

U Velikoj sali Skupštine Grada Novog Sada, održana je prva u nizu obuka lica za zaštitu podataka o ličnosti za sprovođenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za predstavnike 36 gradskih, pokrajinskih i drugih javnih ustanova. O

Obuku sprovode predstavnici Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, uz podršku multi-donatorskog projekta „Jačanje vladavine prava u Republici Srbiji“ (EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA) zajednički finansiranog od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a za čiju implementaciju je zadužen Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Značaj zaštite ličnih podataka, pristanak na njihovu obradu, svrha zakonite i opravdane obrade i prenosa, kao i utvrđivanje javnog i legitimnog interesa za obradu, samo su neke od tema u žiži interesovanja javnosti. Cilj obuke je da se lica za zaštitu podataka o ličnosti ili lica koje odrede rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti (ukoliko nemaju određena lica za zaštitu podataka o ličnosti), upoznaju sa aktuelnim zakonskim rešenjima (u EU i Republici Srbiji) i osposobe za pravilnu primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Terenske obuke, koje će u sklopu projektne podrške biti realizovane u narednom periodu u 15 odabranih jedinica lokalne samouprave, posebno su značajne za podizanje kapaciteta zaštite podataka o ličnosti. Pored toga, biće organizovane i panel diskusije na temu zaštite ličnih podataka, koje za cilj pre svega imaju podizanje svesti šire javnosti i informisanje građana.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.