Skip to main content

Program „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“, finansiran od strane nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) koji sprovodi GIZ, postigao je vidljive rezultate kroz implementaciju projekata zajedno sa lokalnim samoupravama. Ovi projekti su obuhvatili različite biznis modele korišćenja bioenergije i osnažili lokalne samouprave za prelazak sa fosilnih goriva na korišćenje biomase za grejanje javnih objekata. U isto vreme, GIZ je usko sarađivao i sa kuljčnxim akterima na unapređenju povoljnog okruženja za održivu upotrebu biomase u proizvodnji toplotne i eletrične energije.

Prvi projekat zamene fosilnih goriva biomasom u školama, koji je značajno doprineo čistijem vazduhu,  realizovan je u Gradu Pirotu kroz javno privatno partnerstvo za snabdevanje toplotom u saradnji sa privatnom kompanijom za energetske usluge. Pored toga, uz pomoć javnih sredstava implementirani su projekti malih mreža za daljinsko grejanje u Priboju i Mionici, u okviru kojih se koncept energetski efikasnog grejanja na bazi biomase približio i krajnim korisnicima u javnim ustanovama.

 

Benefiti korišćenja biomase za grejanje javnih objekata

Zahvaljujući nižoj ceni drvne biomase u odnosu na fosilna goriva, većoj efikasnosti kotlova na biomasu i manjih troškova održavanja, realizacija ovakvih projekata vodi do znatnih ušteda u budžetu opština. Na taj način se deo ušteđenog budžeta može preneti na druge neophodne investicione projekte u lokalnim samoupravama.

Pored toga, biomasa kao energent se uglavnom nabavlja iz neposrednog okruženja, što dovodi do uspostavljanja lanca snabdevanja biomasom, otvaranja novih radnih mesta i, što je najvažnije, doprinosi lokalnom ekonomskom razvoju.

Realizacija bioenergetskih projekata u saradnji sa lokalnim samoupravama doprinosi održivom nisko ugljeničnom razvoju Srbije i povećanom učešću obnovljivih izvora u proizvodnji toplotne energije.

 

Primeri dobre prakse

Pirot Javno-privatno partnerstvo za snabdevanje toplotom

Grad Pirot je 2017.godine uveo grejanje na bazi biomase u četiri osnovne škole. Stari, neefikasni kotlovi zamenjeni su uz pomoć privatnog partnera, kompanije za energetske usluge (ESCO). Pri čemu je uspostavljen prvi JPP ESCO projekat za predaju toplotne energije, u kome Grad Pirot nabavlja toplotu od privatnog partnera.

Tokom 3 godine, koliko je bilo potrebno da se sprovede projekat od njegove ideje do realizacije uključujući i tenderske procedure za pronalaženje odgovarajućeg privatnog partnera, Grad Pirot je imao aktivnu podršku  ovog programa.

Nakon dve uspešno završene grejne sezone, reakcije okoline su veoma pozitivne, čime se najpre ističe znatno uvećan toplotni komfor korisnika. Učenici ne moraju više da sede u hladnim učionicama ili da propuštaju časove usled čestih kvarova na kotlovima. Posle dve grejene sezone očekuje se da se uštede u energiji ustale na vrednost od 40%. Takođe, za period trajanja projekta procenjena je vrednost smanjena emisija ugljen dioksida od 6,750 tona, što značajno doprinosi dekarbonizaciji energetskog sektora u Pirotu.

Nova kotlarnica na biomasu u Pirotu, izvor: GIZ

Nova kotlarnica na biomasu u Pirotu, izvor: GIZ

 

Priboj – mala mreža daljinskog grejanja na bazi biomase

Sa početkom grejne sezone 2019/20 Opština Priboj je uspešno povezala četiri škole i dečiji dispanzer na malu mrežu daljnkog grejanja na bazi drvne biomase.

Projekat zamene kotlova je finansiran iz fondova Vlade Republike Srbije, posredstvom Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije, dok je model projekta male mreže za daljinsko grejanje razvijen od strane programa Nemacke razvojne saradnje. Zajedno sa energetskom sanacijom škola, uvedeni su visoko efikasni kotlovi na biomasu, ukupnog kapaciteta 1.8 MW. Neposredno uz novu kotlarnicu izgrađeno je skladište za drvnu sečku, koja se koristi kao gorivo.

Put ka energetskoj tranziciji u Priboju počeo je 2016. godine, kada je ugrađen prvi  kotao na drvnu biomasu manjeg kapaciteta 0,9 MW, koji toplotom snabdeva četiri javne zgrade. Nakon toga ideja se proširila i na izlovana rešenja u okviru škola, kao i na izgradnju male mreže za daljinsko grejanje.

Nova kotlarnica i stovarište biomase u Priboju, izvor: GIZ

Nova kotlarnica i stovarište biomase u Priboju, izvor: GIZ

Naredni korak Opštine Priboj je već isplaniran i obuhvata prebacivanje sistema daljinskog grejanja na korišćenje biomase uz pomoć sredstava KfW banke. Sa realizacijom ovog projekta Priboj će postati prva opština u Srbiji koja će u potpunosti dekarbonizovati isporuku toplote u javnim i privatnim zgradama. Dodatnih 8 MW instalisane snage kotlova na biomasu, u okviru daljinskog sistema grejanja, otvoriće nova radna mesta u jednoj od ekonomski rastućih opština u Srbiji, koja je do skoro trpela znatne gubitke u radnoj snazi usled kolapsa državnih firmi.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.