Skip to main content

S ciljem da pomogne socijalno ugroženim porodicama da što lakše prebrode krizu izazvanu epidemijom korona virusa, projekat Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ će kao partner Grada Beograda i Sekretarijata za socijalnu zaštitu, a u saradnji sa Crvenim Krstom Beograd, donirati pakete hrane i higijenskih sredstava porodicama koje žive u dva podstandardna romska naseljai drugim socijaln o ugroženim porodicama u Beogradu.

Pomoć u vidu prehrambenih i higijenskih paketa dobiće 50 socijalno ugroženih porodica iz dva podstandardna romskog naselja – Okretnica 75 na Novom Beogradu i iz  naselja Lazari na Zvezdari, kao i drugih 25 socijalno ugroženih porodica u Beogradu.

Na ovaj način, projekat Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi GIZ, će podržati i Grad Beograd u poboljšanju kvaliteta usluga ugroženim grupama i nadgledanju potreba ugroženih građana i građanki, prouzrokovanih aktuelnom krizom.

„Imajući u vidu da je pravo na dostupnost hrane i zadovoljenje osnovnih higijenskih potreba od posebnog značaja u situaciji uzrokovanoj pandemijom virusa Covid 19, daćemo naš doprinos umanjenju problema   socijalno ugroženih porodica, pružanjem neophodne i hitne pomoći. Ovom intervencijom nastojimo da porodicama u podstandarnim romskim naseljima, ali i drugima, olakšamo da prevaziđu period koji zahteva veliku opreznost i zaštitu. Takođe, želimo da podignemo svest o važnosti primene osnovnih higijenskih mera, koje su najefikasniji način u sprečavanju širenja zaraze, stoga su nam u planu i mere informisanja romske zajednice  o preventivnim merama, propisima i procedurama vezanim za Covid 19. Nadamo se da ćemo paketima pomoći uspeti da olakšamo svakodnevicu svima koji su u ovoj situaciji dodatno ugroženi zbog loših uslova života“, istakao je Robert Bu, viši projektni koordinator projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“.

Budući da je pružanje socijalne zaštite i adekvatnog odgovora na potrebe marginalizovanih grupa predstavlja veliki izazov sa kojim se suočavaju lokalne samouprave, Crveni Krst Beograd je preuzeo implementaciju ovih aktivnosti kako bi pružio pomoć najugroženijim Romima i Romkinjama koji/e žive u podstandardnim romskim naseljima, ali  drugim socijalno ugroženim porodicama . Akcija podele paketa socijalno ugroženim porodicama u ovim naseljima i šire, trajaće tri meseca, a tokom ovog perioda biće podeljeno 270 paketa hrane i 270 paketa higijene.

Ovakva vrsta podrške od izuzetnog je značaja za socijalno ugrožena lica, naročito u periodu visokog zdravstvenog rizika izazvanog epidemijom COVID19. Obezbeđivanje humanijih uslova života licima koja žive u nestandardnim naseljima treba da bude cilj kojem će težiti čitava zajednica“, izjavila je sekretarka Crvenog Krsta Beograd Ivana Marisavljević Dašić.

Ova donacija je ujedno i podrška Sekretarijatu za socijalnu zaštitu Grada Beograda da što efikasnije odgovori na potrebe korisnika/ca i obezbedi bolje uslove i socijalnu zaštitu za posebno osetljive kategorije stanovništva kojima je potrebna pomoć u periodu borbe protiv pandemije.

Nataša Stanisavljević iz Sekretarjata za socijalnu zaštitu dodaje da je donacija u vidu paketa pomoći od posebnog značaja za sve ugrožene porodice u romskim naseljima i da je time omogućeno da budu snabdeveni i zbrinuti, dok traje pandemija virusa Covid 19.

Projekat „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ se odvija u saradnji sa kabinetom potpredsednice Vlade Republike Srbije prof. dr. Zorane Mihajlović, koja je ujedno predsednica Koordinacionog tеla za praćеnjе rеalizacijе Stratеgijе za socijalno uključivanjе Roma i Romkinja u Rеpublici Srbiji za pеriod od 2016. do 2025. godinе.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.