Skip to main content

Platforma „Održivi razvoj za sve“, koja je uspostavljena u martu 2020. godine, omogućava široku diskusiju među nedržavnim akterima u Srbiji o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije u okviru ciljeva Agende za održivi razvoj do 2030. i olakšava interakciju sa donosiocima odluka na nacionalnom i lokalnom nivou.

U želji da prevashodno zainteresuje mlade ljude i da ih na zabavan, kreativan i informativan način upozna sa ciljevima održivog razvoja (SDGs), Timočki omladinski centar, jedna od partnerskih organizacija civilnog društva i deo ekonomskog stuba Platforme „Održivi razvoj za sve“, proizveo je 18 animiranih videa sa ciljem da ilustruje svaki od 17 ciljeva održivog razvoja (SDGs), te istakne važnost njihovog sprovođenja. Video snimci pričaju priče o primeni Agende 2030 u Srbiji, šaljući ključne poruke kroz teme koje su bliske mladima i deo su životne svakodnevice.

Zainteresovani? Kliknite ovde:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGfD6k4KdXHsMWQPxxa51KYN_y9w24WCw

Platformu „Održivi razvoj za sve“ podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira GIZ u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.