Skip to main content

Omogućen pristup pravdi svih kategorija društva, posebno najranjivijih populacija, predstavlja jedno od osnovnih merila stepena inkluzivnosti i demokratičnosti društava jednakih šansi za sve i smatra se suštinskim elementom razvoja, ljudskih prava, demokratije i vladavine prava.

Obukama održanim u Smederevu i Kruševcu, na kojima je učestvovalo preko 120 ovlašćenih lica za odlučivanje o zahtevima za odobravanje besplatne pravne pomoći kao i lica zaposlena u odeljenjima za budžet i finansije iz više gradova i opština Srbije, kompletiran je proces podizanja kapaciteta čitavog sistema besplatne pravne pomoći u Srbiji u 165 jedinica lokalne samouprave.

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u Republici Srbiji donet je 2019. godine sa ciljem da se svakom licu omogući pristup pravdi i pravna zaštita, pogotovu za najugroženije građane, a jedinice lokalne samouprave su osnovni činilac u pružanju pravne pomoći i podrške i odlučivanju o dodeli besplatnog advokata, javnog beležnika ili posrednika. Iako je sistem uspostavljen krajem 2019. godine, još uvek postoje brojne slabosti u primeni zakona i slaba informisanost građana o postojanju prava na besplatnu pravnu pomoć, pa se paralelno sa treninzima sprovodi i kampanja „Imaš pravo!“ sa ciljem podizanja svesti građana.

Treninzi su organizovani od strane Ministarstva pravde i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i podržane su od strane projekta „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ (EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA), finansiranog od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), za čiju implementaciju je zadužen Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), uz podršku predstavnika Komiteta pravnika za ljudska prava Jukom.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.