Skip to main content

Postizanje rodne ravnopravnosti jedno od temeljnih načela ljudskih prava i predstavlja princip jednakih mogućnosti za muškarce i žene u ostvarivanju ljudskih prava u svim sferama društvenog i privatnog života

Rodna ravnopravnost treba da bude način života i rada u svim oblastima društvenog razvoja, a izveštavanje o ostvarivanju rodne ravnopravnosti je obaveza organa javne vlasti, poslodavaca, političkih partija, sindikata i tela za rodnu ravnopravnost.

Ovo je bila glavna poruka kampanje “Unapredi rodnu ravnopravnost” koju je od decembra 2023. do marta 2024. sprovelo  Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog  u partnerstvu sa projektom nemačko-srpske razvojne saradnje „Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji“ koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH.

Svi organi javne vlasti, privredni subjekti sa više od 50 zaposlenih, političke stranke, sindikati i tela za rodnu ravnopravnost dužni su da, prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, dostavljaju Godišnji izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao organu nadležnom za praćenje ostvarivanja rodne ravnopravnosti u društvu.

Prema podacima resornog Ministarstva, u Srbiji je oko 500.000 takvih obveznika. Prošlogodišnje izveštaje podnelo je svega njih 5870, a rok za podnošenje izveštaja je 15. januar tekuće godine za prethodnu godinu.

U cilju informisanja obveznika o značaju izveštavanju o rodnoj ravnopravnosti, tokom kampanje su organizovane info sesije u Užicu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Beogradu kojima su prisustvovali predstavnici institucija i organizacija, civilnog društva, poslodavci, mediji. Učesnici info sesija su  pozvani da prate poštovanje rodne ravnopravnosti u svojim institucijama, organizacijama, kompanijama i da o tome redovno izveštavaju, jer je to najbolji način da se kontinuirano unapređuje rodna ravnopravnost.

Izveštavanje je samo preduslov da se napravi kvalitetna i opsežna rodna analiza na nivou cele Srbije, da se sačini zbirni izveštaj, a na osnovu pokazatelja iz te rodne analize, moguće je napraviti korekcije u dokumentima javnih politika da bi se unapredilo stanje u ovoj oblasti u društvu.    

Izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti, koji izrađuje resorno ministarstvo, prati strukturu i sadržaj Zakona o rodnoj ravnopravnosti i sadrži najvažnije podatke o ostvarivanju politike jednakih mogućnosti, sprovođenju opštih i posebnih mera u organima javne vlasti i kod poslodavaca, a naročito u posebnim oblastima od značaja za rodnu ravnopravnost, ostvarivanju rodne ravnopravnosti kod političkih stranaka, sindikalnih organizacija i udruženja, ali i radu izabranih tela za rodnu ravnopravnost i o određivanju lica zaduženih za rodnu ravnopravnost.

Na info sesijama je ocenjeno da je potrebna stalna edukacija svih obveznika primene zakona o njihovim obavezama, kako i kome da izveštavaju, kako da sačine izveštaje. Ukoliko imaju neke nedoumice prilikom izrade izveštaja, mogu da ih reše u direktnoj komunikaciji sa zaposlenima u Ministarstvu.

Ocenjeno je da bi se primenom softvera za automatsku obradu podataka unapredilo izveštavanje i olakšao rad na izradi godišnjeg izveštaja. Pružajući podršku Ministarstvu kroz ovu kampanju, GIZ ujedno primenjuje Nemačku feminističku razvojnu politiku, a podrška razvoju softvera za izveštavanje o rodnoj ravnopravnosti i njegova primena na nacionalnom i lokalnom nivou direktno će doprineti unapređenju rodne ravnopravnosti u Srbiji u budućnosti.

 

Još 131 godina da žene bude jednake sa muškarcima

Postizanje rodne ravnopravnosti jedno od temeljnih načela ljudskih prava i predstavlja princip jednakih mogućnosti za muškarce i žene u ostvarivanju ljudskih prava u svim sferama društvenog i privatnog života. Prema globalnom izveštaju Svetskog ekonomskog foruma (WEF), koji uzima u obzir podatke iz 146 zemalja sveta, Srbija se nalazi na 23. mestu, upravo zahvaljujući dobroj participaciji žena u političkom životu, dok je potrebno ostvariti veći napredak u uključivanju žena u ekonomski razvoj jer se po tom osnovu Srbija nalazi na 77. mestu. U novom izveštaju Svetskog ekonomskog foruma za 2023. godinu procenjuje se da se žene neće izjednačiti sa muškarcima još 131 godinu.

 

 

© 2023 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.