Skip to main content

Pozivamo sve studente u Srbiji da učestvuju na takmičenju i dostave svoje istraživačke radove vezane za implementaciju Agende 2030 i postizanje ciljeva održivog razvoja (COR) i time steknu mogućnost da osvoje vredne nagrade.

Dostavljeni radovi treba da obrade najmanje jednu opštu i jednu specifičnu temu vezanu za implementaciju Agende 2030 u Srbiji, koje su navedene u pozivnom pismu, koje možete preuzeti na sledećem LINKU.

Prilikom pripreme možete uzeti u razmatranje primere najbolje međunarodne prakse i/ili možete koristiti podatke prikupljene iz različitih izvora, uključujući Portal otvorenih podataka Republičkog zavoda za statistiku Open Data (stat.gov.rs), ili dokumente proizvedene od strane Platforme Održivi razvoj za sve.

Dostavljeni radovi biće ocenjeni i prva tri plasirana istraživačka rada osvojiće vredne nagrade.

  1. mesto: GIZ praksa / Mentorski program u projektu u trajanju od tri meseca (novembar 2022. – januar 2023.) i električni bicikl
  2. mesto: električni trotinet
  3. mesto: sportski bicikl

Studenti treba da dostave svoje radove u PDF ili word formatu, koristeći šablon koji možete preuzeti OVDE.

Radove treba napisati na srpskom jeziku, u vidu  dokumenta koji  ne treba da sadrži više od 5.000 reči (ne računajući sažetak, sadržaj, grafike, fotografije i listu referenci) . Pored toga, potrebno je posebno napisati sažetak na engleskom jeziku, koji ne treba da bude duži od jedne strane A4. Na konkurs se mogu prijaviti studenti (državljani i rezidenti Srbije) koji su trenutno upisani na akademski program ili diplomci koji su stekli zvanja pre ne više od 6 meseci.

Prijave možete poslati na sledeću email adresu: sdgsforall@giz.de

Rok za dostavljanje prijava je 31. jul 2022. godine.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.