Skip to main content

Dvodnevna radionica o međunarodnim investicionim politikama i rešavanju sporova između investitora i država (ISDS) održana je 24. i 25. januara 2023. u Beču, u organizacije GIZ=ovog regionalnog projekta Legal Reform for Economic Development (LRWB). Radionica je deo regionalnih napora za jačanje mehanizama za ISDS na zapadnom Balkanu. Predstavnici ministarstava pravde, ministarstava privrede i finansija, ministarstava za međunarodnu trgovinu, državnog pravobranilaštva i ministarstava inostranih poslova okupili su se kako bi razgovarali o glavnim izazovima medijacije u oblasti ISDS-a u i reformama politike u vezi sa ISDS-om u regionu. Renomirani stručnjaci iz Međunarodnog centra za rešavanje investicionih sporova (ICSID), Direccion General del Servicio Juridico, SCC, Univerziteta u Stokholmu i KNOETZL-a pružili su sjajan uvid u glavni razvoj ključnih institucija i pravila o ISDS-u.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.