Skip to main content

Praćenje napretka u postizanju Ciljeva održivog razvoja (COR) važan je aspekt primene Agende za održivi razvoj do 2030. godine. Čvrsta činjenična osnova je ključna za planiranje, donošenje odluka i unapređenje politika koje vode ka ostvarenju ovih globalnih ciljeva.

Kao jedina državna institucija u Srbiji koja se bavi praćenjem realizacije COR, Republički zavod za statistiku objavio je svoj treći Izveštaj o napretku u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja do 2030. godine u Republici Srbiji, uz podršku vlada Nemačke i Švajcarske u okviru projekta Reforma javnih finansija – Agenda 2020.

Ovogodišnji izveštaj o napretku zasnovan je na zvaničnim podacima Zavoda za statistiku Srbije (baza podataka za decembar 2022. godine), objavljenim na portalu CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA. Od ukupno 248 globalnih indikatora, trenutno se za Republiku Srbiju prati 128 indikatora u okviru 17 COR, što je za 18 više u odnosu na prethodnu godinu. Na osnovu izveštaja, 48 odsto praćenih indikatora pokazuje pozitivan trend ka ispunjavanju Ciljeva održivog razvoja.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.