Upravljanje otpadom tokom COVID-19

U trenutnoj situaciji pandemije COVID-19 do…


DECIDE projekat u Srbiji pomaže učenje na daljinu

U cilju podrške digitalnoj platformi za učenje na…