Kratak pregled KfW-a

Vodeća nemačka razvojna banka KfW zastuplјena je na oko 69 lokacija širom sveta, pa i u Beogradu. S obzirom da je fokusirana na budućnost i unapređenje životnih uslova, banka podržava lјude, zemlјe i institucije koje misle unapred.

KfW je osnovan 1948. godine kako bi podržao ekonomsku obnovu Zapadne Nemačke. Tokom 1960-ih, KfW je svoje aktivnosti proširio na međunarodni nivo implementirajući nemačku finansijsku saradnju sa zemlјama u razvoju u ime nemačke vlade. Kao odgovorna banka, misija KfW-a je da podrži održivi ekonomski, društveni i ekološki razvoj u Nemačkoj i širom sveta. KfW nije orijentisan na profit i uvek deluje na osnovu mandata Savezne vlade Nemačke i Generalne skupštine KfW-a, koja se sastoji od predstavnika svih relevantnih zainteresovanih strana, počevši od nemačke Savezne vlade, Saveznog parlamenta, nemačkih saveznih pokrajina, pa sve do crkava, sindikata i privatnog sektora. To je ono što KfW izdvaja od komercijalnih banaka.

Na kraju 2021. godine bilansna suma iznosila je oko 550 milijardi evra, a godišnje odobrena sredstva širom sveta premašuju 130 milijardi evra, od čega oko 12 milijardi evra u razvojnoj saradnji. KfW ukupno ima 7.700 zaposlenih. Glavn cilјevi su pobolјšanje ekonomskih i društvenih životnih uslova lјudi, smanjenje siromaštva i zaštita klime i životne sredine. Savezna vlada Nemačke, kao institucija javnog prava, poseduje 80% našeg kapitala, dok je preostalih 20% u vlasništvu nemačkih saveznih pokrajina.

KfW podržava Srbiju u postizanju cilјeva i ispunjavanju obaveza vezanih za proces pristupanja EU sa posebnim fokusom na klimu i energiju, kao i održivi razvoj urbane infrastrukture.

Primeri

U sektoru energetike, KfW je u saradnji sa EPS finansirao sanaciju hidroelektrane Mali Zvornik. KfW zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike podržava program uvođenja obnovlјive energije iz biomase u lokalne sisteme dalјinskog grejanja. Prva dva postrojenja na biomasu u Priboju i Malom Zvorniku puštena su u rad 2021. godine.

Kada je reč o energetskoj efikasnosti, sarađujemo sa Kancelarijom za upravlјanje javnim ulaganjima (KUJU) na energetskoj sanaciji javnih objekata poput škola i bolnica. U Beogradu podržavamo energetsku sanaciju Vojnomedicinske akademije. Takođe u saradnji sa EMS promovišemo nacionalnu i regionalnu elektroenergetsku povezanost kroz Transbalkanski koridor.

Što se tiče održivog urbanog razvoja, do sada smo uložili više od 120 miliona evra u projekte širom zemlјe za unapređenje sistema gradskog vodosnabdevanja i upravlјanja otpadnim vodama. U saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u Kruševcu i Vranju 2021. godine otvorena su dva najsavremenija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

U ova dva regiona finansiramo i regionalne sisteme upravlјanja otpadom. Štaviše, u okviru naše saradnje u Srbiji podržavamo održivi ekonomski razvoj, sigurna radna mesta, tehničko i stručno obrazovanje.

Preko komercijalnih lokalnih banaka malim i srednjim preduzećima pružamo povolјne kredite i tehničku podršku. U saradnji sa Privrednom komorom Srbije (PKS) smo 2021. godine osnovali Srpsku fondaciju za preduzetništvo koja nudi garantne šeme za kredite za osnivanje preduzeća i početnike u poslu. Nedavno smo u saradnji sa Komorskim investicionim forumom Zapadnog Balkana počeli da promovišemo dualno obrazovanje u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana kroz program pod nazivom Regionalni fond za izazove. 2021. godine uspešno smo objavili prvi poziv za konzorcijume za stručno osposoblјavanje i obrazovanje zainteresovanih kompanija i obrazovnih ustanova. Samo u Srbiji je podneto više od 40 prijava, a ove godine su planirani dalјi konkursi.

Banka je 2021. godine uspešno objavila prvi poziv za konzorcijume za stručno osposoblјavanje i obrazovanje zainteresovanih kompanija i obrazovnih institucija

Pored povolјnih kredita nudimo i nepovratna sredstva za studije i pripremu projekata, tehničku podršku i za projekte koji imaju za cilј smanjenje siromaštva ili inovacije. S obzirom na sveobuhvatni značaj koji pristup EU ima za naš angažman u Srbiji, intenzivno sarađujemo sa EU i nepovratna sredstva implementiramo kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF), kao i nacionalni instrument za pretpristupnu pomoć IPA.

Međutim, moramo da podvučemo da naša ponuda nije ograničena na finansijsku podršku. Imamo zajedničku odgovornost za održivi uticaj svih projekata koje podržavamo. KfW-ovi projektni menadžeri, tehnički stručnjaci i lokalni eksperti pažlјivo prate napredak projekata i podržavaju naše partnere u svakodnevnom upravlјanju projektima. Oni znaju detalјe projekata i stalno ih posećuju kako bi ih pratili napredak projekata i podržali partnere u iznalaženju rešenja.

Upravo ova kombinacija povolјnih finansijskih instrumenata, tehničke podrške i lične posvećenosti kako bismo naše partnere podržali u svakom trenutku čini KfW istaknutnom razvojnom bankom.