Skip to main content

Working together for change

As a service provider in the field of international cooperation for sustainable development and international education work, we are dedicated to shaping a future worth living around the world. GIZ has over 50 years of experience in a wide variety of areas, including economic development and employment promotion, energy and the environment, and peace and security. The diverse expertise of our federal enterprise is in demand around the globe – from the German Government, European Union institutions, the United Nations, the private sector and governments of other countries.

We work with businesses, civil society actors and research institutions, fostering successful interaction between development policy and other policy fields and areas of activity. Our main commissioning party is the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).

Projects in Serbia and more: https://www.giz.de/en/worldwide/303.html

Projects in Serbia

Climate & Energy

Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti

Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energija, transport I zaštita klime (ORF-ETC)

Sustainable Economic Development and Employment

Pokretanje zelene tranzicije u privatnom sektoru

Veštine za zelenu transformaciju

Program „Migracije u kontekstu razvoja“

Program „Centri za migracije i razvoj‟

Jačanje ekonomija u ruralnim područjima Jugoistočne Evrope

Promovisanje privatnog sektora u Srbiji

Podrška mladima u ruralnim područjima Srbije

Podrška ekonomskom razvoju i pravnim reformama

Sprovođenje reformske agende za trgovinu i konkurentnost u Jugoistočnoj Evropi

Unapređenje društvene participacije između ljudi u pokretu i lokalnog stanovništva u regionima domaćinima Zapadnog Balkana

Good Governance

Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu

Sprečavanje trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu i podrška žrtvama trgovine ljudima

Ljudska prava, kao i standardi rada i životne sredine i dalje se često krše u globalnim lancima dobavljača

Podrška slobodi i pluralizmu medija na Zapadnom Balkanu

Promocija društvene inkluzije socijalno ugroženih grupa na Zapadnom Balkanu

Program stažiranja: stažiranje u Nemačkoj promoviše izglede za posao na Zapadnom Balkanu

Podrška reformi javne uprave u Srbiji

Regionalna saradnja u oblasti evropskih integracija

Otvoreni Regionalni Fond za jugoistočnu Evropu – Modernizacija Opštinskih Usluga

Sprovođenje reforme javnih finansija – Agenda 2030

Program školske razmene na Zapadnom Balkanu

Jačanje vladavine prava u Srbiji

For an overview of GIZ projects in Serbia, please visit giz.de.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.